Пишіть:
ТОВ «МЕДІА-ПРО»,
вул. М. Раскової, 11. корп. А,
а/с 185, 02660

E-mail:
sekretar@mediapro.com.ua

Телефонуйте:
(44) 568-5138
(44) 507-2227

Надсилайте запитання
в редакцію

Рекомендаційний лист

Рекомендаційний лист (рекомендація) — це позитивний письмовий відгук про кого-небудь.
Слід зазначити, що Державним класифікатором управлінської документації ДК 010–98, затвердженим наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 року № 1024, не передбачено документа «Рекомендаційний лист» (або ж «Рекомендація»). Натомість є «Характеристика» (Характеристика кадрів (код 1711); Характеристика кадрів за рівнем освіти (код 1711001)). Саме тому у відділі кадрів рекомендаційний лист від підприємства видати не можуть.
Незважаючи на це, останнім часом працівники все частіше звертаються до своїх керівників з проханням надати їм рекомендаційний лист.
Рекомендаційний лист — письмове підтвердження професійних навичок і досягнень працівника. У листі розкривається його характер, досвід, сильні й слабкі сторони, а головне — потенціал.
Щодо структури тексту, то для зручності сприймання лист не повинен бути більшим, ніж одна сторінка (5–7 абзаців). Текст листа складається з трьох частин: вступу, основної частини й висновку.
Вступ починається із зазначення того, як довго і на якій посаді ви знаєте особу, якій даєте рекомендацію. Зазначте строк її роботи в компанії, виконувані нею обов’язки і всі значні проекти, які вона втілила, очолювала чи в яких брала участь. Можна додати кілька слів про саму компанію та її діяльність. Після цього варто підбити підсумки і висловити загальну думку про рекомендованого.
В основній частині слід докладніше охарактеризувати особу, перелічити її професійні знання на навички. Опишіть вміння працівника справлятися з виконанням певних завдань і зазначте його основні досягнення, плюси і мінуси, які ви помітили під час співпраці з ним; яке враження він справляє під час спілкування й взаємодії з іншими людьми.
Найзручніше, вказавши якусь рису, підтвердити її фактами, описати, як це проявляється на практиці.
— У висновку згадайте про подальші відомі вам плани працівника щодо кар’єри. Напишіть, чому ви рекомендуєте цю людину, який внесок вона може зробити в розвиток компанії, де працюватиме. Тут виклад можна доповнити деякими застереженнями. Наприклад, на мою думку, працівникові важко буде очолювати відділ через схильність до авторитаризму, егоїстичні прояви, але він гарний фахівець, який повністю відданий своїй роботі.
У кінці листа надайте свої контактні дані, за якими з вами можна зв’язатися, якщо адресат захоче одержати додаткові відомості. Не забудьте надрукувати лист на фірмовому бланку компанії, поставити печатку й підпис.

У листі має йтися не про вашу думку і вашу компанію, а про конкретного працівника. Інформація повинна бути відкритою, без зайвих роздумів, тим більше невтішних. Намагайтеся розкрити найкращі сторони людини як професіонала, зрозуміти працівника, побачити в ньому потенціал, допомогти йому знайти гарну роботу. Пам’ятайте, що цей лист впливає на подальшу долю людини.
Проте рекомендація не повинна перетворитися на оду. Варто тактовно вказати на недоліки особи і тим самим запобігти можливим непорозумінням. Також ви можете в такому листі дати пораду, на якій посаді можуть виявитися найкращі якості працівника і не матимуть значення певні недоліки.